[1]
Abkowicz, M. 2017. Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927. Almanach Karaimski. 6, (grudz. 2017), 201-223. DOI:https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.07.