(1)
Sulimowicz, A. Motyw Myszy W Folklorze Karaimskim Z Krymu. Alm Karaim 2017, 6, 171-198.