(1)
Abkowicz, M. Diariusz Trocki Jako źródło Do Badań Nad Historią samorządu Trockiego Oraz społeczności Karaimskiej W Trokach W Latach 1918–1927. Alm Karaim 2017, 6, 201-223.