Sulimowicz, A. (2017). Motyw myszy w folklorze karaimskim z Krymu. Almanach Karaimski, 6, 171-198. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.06