Abkowicz, M. (2017). Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927. Almanach Karaimski, 6, 201-223. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.07