ABKOWICZ, M. Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927. Almanach Karaimski, v. 6, p. 201-223, 20 grudz. 2017.