Sulimowicz, Anna. 2017. „Motyw Myszy W Folklorze Karaimskim Z Krymu”. Almanach Karaimski 6 (grudzień), 171-98. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.06.