Sulimowicz, A. (2017) „Motyw myszy w folklorze karaimskim z Krymu”, Almanach Karaimski, 60, s. 171-198. doi: 10.33229/ak.2017.6.06.