Abkowicz, M. (2017) „Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927”, Almanach Karaimski, 60, s. 201-223. doi: 10.33229/ak.2017.6.07.