[1]
A. Sulimowicz, „Motyw myszy w folklorze karaimskim z Krymu”, Alm Karaim, t. 6, s. 171-198, grudz. 2017.