[1]
M. Abkowicz, „Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927”, Alm Karaim, t. 6, s. 201-223, grudz. 2017.