Sulimowicz, A. „Motyw Myszy W Folklorze Karaimskim Z Krymu”. Almanach Karaimski, T. 6, grudzień 2017, s. 171-98, doi:10.33229/ak.2017.6.06.