O imionachAbstrakt

W dzisiejszych czasach przestaliśmy się wyróżniać z otoczenia oryginalnymi, pięknymi i wiele mówiącymi imionami. A szkoda. Spróbujmy przypomnieć sobie kilka. Jakie one były? Być może staną się one źródłem natchnienia dla przyszłych rodziców:

  • Ałtyn – we wszystkich tureckich językach słowo to oznacza złoto, użyte jako imię żeńskie znaczy złota
  • Ałtynkyz – podobnie jak w powyższym użyto słowa złota, dodane słowo kyz znaczy dziewczyna, czyli złota dziewczyna
  • Bicze – po prostu – królowa
  • Bijana – imię to można rozdzielić na dwa składniki. Pierwszy z nich bij oznacza pan, władca, drugim jest ana, czyli matka. W ten sposób imię oznacza królową matkę
  • Dowlet – imię pochodzenia arabskiego, jednakże przyjęte do słownika karaimskiego. Oznacza szczęście i błogosławieństwo
  • Severgelin - sever– droga, ukochana i gelin –narzeczona, oblubienica
  • Tochtar – pochodzi od czasownika tochtama (stanąć, zatrzymać się, przestać) – jakże wiele znaczeń można mu nadać
  • Totesz – związane ze słowem tota – starsza siostra.

 


Słowa kluczowe

przysłowia; folklor karaimski

Zaczerpnięte z A. Dubiński, Caraimica. Warszawa
Pobierz

Opublikowane : 1999-07-30


Dubiński, A. (1999). O imionach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(1 (2), 8. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/28

Aleksander Dubiński  ald@karaimi.org##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##