Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Sulimowicz

Abstrakt

Dalszy ciąg opowieści o niezwykłej rodzinie trockich wójtów, zmierzchu jej świetności po upadku Rzeczypospolitej i o rodowodzie sięgajacym być może czasów księcia Witolda.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
SULIMOWICZ, Anna. Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, [S.l.], v. 28, n. 3 (56), p. 4-8, wrz. 2017. ISSN 1733-7585. Dostępny w: <http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/434>. Data dostępu: 24 kwi. 2018
Dział
Znani i nieznani. Karaimskie rody

Bibliografia

Wykorzystano źródła i opracowania:
S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie XV–XVIII w., Kraków–Budapeszt 2008.
J. Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, Vol. II Karaitica with 4 Facsimiles, New York 1972.

Przypisy
1 Spisy rewizyjne Karaimów z Trok są przechowywane w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie.
2 Umowa z 17 X 1807 r., archiwum prywatne.
3 Umowa z 23 IV 1818 r., archiwum prywatne.
4 Szerzej o tej sprawie zob. A. Sulimowicz, XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich, „Almanach Karaimski” 2016, t. 5, s. 189–205.
5 Poświadczony notarialnie odpis, 1909 r., archiwum prywatne.
6 Welin – bardzo cienki pergamin najwyższej jakości.
7 W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, t. I, Wilno 1858, s. 79.
8 O rodzinie Abkowiczów zob. M. Abkowicz, Na tropach dziejów rodziny, „Awazymyz” 2014, nr 3 (44), s. 4–7.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>