[1]
Abkowicz, M. 2017. Co się stało z karaimi.org?. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 28, 3 (56) (wrz. 2017), 19.