[1]
Abkowicz, M. 2011. Cenne wyróżnienie. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 1 (30) (mar. 2011), 23.