[1]
Abkowicz, M. 2018. Działalność ZKP w roku 2018. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 29, 4 (61) (grudz. 2018), 20-21.