(1)
Abkowicz, M. Z Ostatniej Chwili. AZ 1999, 10, 11.