(1)
Sulimowicz, A. Ród Łobanosów – zagłębiając Się W przeszłość. AZ 2017, 28, 4-8.