(1)
Sulimowicz, A. Ród Łobanosów – zagłębiając Się W przeszłość. Awazymyz 2017, 28, 4-8.