(1)
Sulimowicz, A. Hazzan, Poeta, tłumacz. AZ 2017, 28, 9-11.