(1)
Rudkowski, S.; Sulimowicz, A. O Obyczajach W Dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn. Awazymyz 2017, 28, 16-18.