(1)
Abkowicz, M. Co Się Stało Z Karaimi.Org?. AZ 2017, 28, 19.