(1)
Abkowicz, M. Działalność ZKP W Roku 2018. AZ 2018, 29, 20-21.