Dubiński, A. (2008). Przypadek. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (18), 3. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/327