Abkowicz, M. (1999). Z ostatniej chwili. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(1 (2), 11. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/34