Abkowicz, M. (2008). Kalejdoskop kultur, czyli Dostłar we Wrocławiu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (19), 5. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/341