Dubiński, A. J., & Sulimowicz, A. A. (2017). Ahawat. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(1 (54), 3. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/370