Abkowicz, M. (2017). Niejednokrotnie przekonaliśmy się . Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/432