Sulimowicz, A. (2017). Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 4-8. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/434