Sulimowicz, A. (2017). Hazzan, poeta, tłumacz. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 9-11. https://doi.org/10.33229/az.v28i3 (56).435