Pilecki, A. O. (2017). Niestrudzony w podtrzymywaniu karaimskich tradycji. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 12-15. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/436