Rudkowski, S., & Sulimowicz, A. (2017). O obyczajach w dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 16-18. https://doi.org/10.33229/az.v28i3 (56).437