Rudkowski, S., & Sulimowicz, A. (2017). O obyczajach w dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 16-18. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/437