Abkowicz, M. (2017). Co się stało z karaimi.org?. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 19. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/438