Dubiński, A. J. (2017). Szklany jubileusz Letniej Szkoły. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 20-23. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/439