Abkowicz, M. (2017). O Kipczakach w stolicy Kazachstanu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 24-27. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/440