Firkowicz, M. (2017). Orientalne tańce ze słowiańskiej Polski, czyli Dostłar w Rimini. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 28-29. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/441