Dubiński, A. (2017). Wydarzenia. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 30-31. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/442