Pawelec, M. (2017). Z karaimskiego dziedzictwa. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 20-21. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/458