Abkowicz, M. (2017). Co udało się zrobić w 2017 roku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(4 (57), 24-25. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/462