Juchniewicz z domu Mangubi, L., & Abkowicz, M. (2010). List do wnuka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 14-16. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/490