Dubiński, A. (2010). Aleksander Dubiński. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (27), 3-6. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/496