Sulimowicz, A. (1989). Od redakcji. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 1(1), 3. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/5