Abkowicz, M. (2011). Cenne wyróżnienie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (30), 23. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/533