Abkowicz, M. (2012). Ten rok rozpoczął się niezwyczajnie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (34), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/569