Abkowicz, M. (2017). Lato’99. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(2 (3), 15-18. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/61