Abkowicz, M. (2013). Wiosenne słońce świeci. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (39), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/642