Abkowicz, M. (2016). Karaimi w Sejmie RP. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 24-25. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/70