Abkowicz, M. (2016). Tak pełnej wydarzeń wiosny. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/73