Abkowicz, M. (2015). Lubimy zagłębiać się w przeszłość. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(2 (47), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/750