Abkowicz, M. (2016). Kilka słów o życiu hazzanowej Natalii z Firkowiczów Abkowiczowej (1901–1986). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 16-20. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/77